30 Fakta unik tentang Tubuh Manusia

1. Setiap hari anda, kecuali anda gundul, kehilangan 100 lembar rambut dan 36.000 tiap tahun.
2. Bersin anda meluncur dengan kecepatan lebih 100 mph.

3. Abu rata-rata manusia setelah dikremasi adalah seberat 9 pounds.

4. Tubuh manusia dapat bertahan lama tanpa makan daripada tanpa tidur. Kelaparan akan menyebabkan kematian dalam beberapa minggu sedangkan tanpa tidur anda akan mati dalam waktu 10 hari.

5. Manusia rata-rata meminum air sebanyak 16.00 galon selama hidupnya.

6. Bayi lahir dengan 300 tulang tetapi ketika dewasa berkurang hingga 206 tulang saja.

7. Jantung anda berdetak sebanyak 37.000.000 dalam setahun, selama hidup dua atau setengah milyar kali.

8. Setiap inci kulit kita di huni koloni bakteri sebanyak 32 juta bakteri.

9. Organ dalam terbesar dalam tubuh kita adalah usus kecil dengan panjang 20 kaki lebih.

10. 85 % otak kita adalah air!.

11. 300 juta sel mati didalam tubuh kita setiap menit.

12. Organ terbesar manusia adalah kulit dengan panjang 25 kaki persegi.

13. Kulit manusia mengelupas sebanyak 600.000 partikel perhari, 1,5 pound perhari. Dalam usia 70 tahun kehilangan 105 pon kulit.

14. Kulit manusia mengelupas dan tumbuh setiap 27 hari, hampir 1000 an kulit baru manusia tumbuh dalam seluruh hidupnya.

15. Membutuhkan 17 otot untuk tersenyum dan 43 untuk mengkerut.

16. Rata-rata lama hubungan seksual manusia adalah 2 menit.

17. Membunuh diri dengan cara menahan nafas tidaklah mungkin bagi kita.

18. Jantung manusia dapat menciptakan tekanan darah yang mencurat setinggi 30 kaki.

19. Anda berkedip hampir 84 juta kali dalam setahun.

20. Bila kita bersin semua organ kita berhenti bekerja sampai ke hati juga.

21. Sebanyak 40 orang tiap menitnya dikirimkan kerumah sakit akibat gigitan *****.
22. Bayi lahir tanpa tempurung kaki hingga umur 2-6 tahun.

23. Hidung di rambut anda rata-rata tumbuh 2 meter selama hidup anda.

24. Virus flu lebih mudah menyebar akibat berjabat tangan daripada berciuman.

25. Gigi manusia sebebenarnya mempunyai panjang 55 mil.

26. Perjalanan impuls ke otak mencapai kecepatan 170 mil per jam.

27. Manusia ada yang mempunyai kaki yang panjangnya beda.

28. Pria ataupun wanita rata-rata berbicara sebanayak 31.500 kata per hari.

29. Kebanyakan debu di rumah anda terbuat dari kulit yang mati.

30. Diperkirakan 0,7% populasi dunia dalah seorang pemabuk.

via mencobabelajar

BAGIAN YANG KEDUA: Tengkoe Radja Rokan


Menyatakan raja yang kedua yang memerintah dalam Luhak Rokan yaitu bergelar Tenkoe Panglima Radja, kemudia bergelar Tengkoe Radja Rokan.

Alkisah maka tersebutlah perkataan pada zaman Tengkoe Rajda Rokan memerintah dalam Luhak Rokan. Adapun pada kemudan telah mangkat ayahnya Soetan Seri Alam, maka Tengkoe Palima Radja memerintah segala rakyatnya di Koto Sembahjang Tinggi, serta ianya beristrikan seorang bansa ke Empat Suku.

Sahdan dalam 4 atau 5 tahun Tengkoe Panglima Radja telah memerintah dibelakang ayahnya, maka orang di Koto Sembahjang Tinggi bertambah banyak juga serta bertambah sukunya orang yang datang itu.

 1. Maka orang yang Suku Melayu asal datang dari Padang Panjang, setengahnya tinggal di Rao, baru lalu ke Luhak Rokan menempat di Koto Sembahjang Tinggi.
 2. Orang Suku Mandahiling dan Mais datang dari Koto Benio Tinggi, setengahnya berhenti di Petok kemudian baru masuk ke Luhak Rokan menempat ke Koto Sembahjang Tinggi.
 3. Orang Suku Petopang asalanya keluar dari Muara Tais, kemudian baru masuk ke Luhak Rokan menempat ke Koto Sembahjang Tinggi.
 4. Orang Suku …………. Asalnya juga dari Muara Tais, kemudian masuk ke Luhak Rokan menempat di Koto Sembahjang Tinggi.
 5. Orang Suku Peliang, asalnya dari Padang Panjang, kemudian datang pula ke Petok bagian Luhak Lubuk Sikaping, kemudian pindah ke Rao yaitu Lansat Kodok, kemudian masuk ke Luhak Rokan menempat ke Koto Sembahjang Tinggi.
 6. Orang Suku Caniago, datang dari Padang Panjang, diam di Rao kemudian baru masuk ke Luhak Rokan menempat ke Koto Sembahjang Tinggi.

Kemudian telah berkumpul segala orang-orang suku yang tersebut diatas ini ke Koto Sembahjang Tinggi, mereka itu semuanya berkampung dan berladang, diperintahkan oleh Tengkoe Panglima Radja, semakin lama bertambah ramai juga Koto Sembahjang Tinggi.

Adapun dalam hal yang demikian, maka terbitlah pikiran Tengkoe Panglima Radja, hendak mendirikan Tua-tua dalam tiap-tiap suku yang tersebut. Sehabis itu maka mufakatlah Tengkoe Panglima Rajda dengan Datuk Nan Setia orang tua dalam suku yang datang itu, akan mendirikan adat tua-tua dalam tiap-tiap suku. Sehabis mufakat maka orang Koto Sembahjang Tinggi berelat dan berjamu mengangkat tua dan tiap-tiap suku.

Dan Tengkoe Panglima Radja diangkat gelar Tengkoe Radja Rokan, maka orang besar-besar dalam Koto Sembahjang Tinggi pada zaman itu gelarnya:

 1. Datoek Nan Setia’
 2. Datoek Singa
 3. Datoek Diradja
 4. Datoek Dalam

Kemudian  dari pada itu maka dibuat pula Hulubalang yang dipilih yang gagah berani, maka gelar Hulubalang itu seperti dibawah ini:

 1. Gelar Toepang Muara Poejan
 2. Gelarnya Sambal Seoepih
 3. Gelarnya Imbang Langit
 4. Gelarnya Elang Laut
 5. Gelarnya Panglima Emping Berantah
 6. Gelarnya Mata Inda dan
 7. Gelarnya Sapoe Rantau

Adapun sehabis orang Koto Sembahjang Tinggi berjamu mengangkat Tengkoe Panglima Radja bergelar Tengkoe Radja Rokan, pada ketika itu mulailah menanam dan mengatur orang-orang besar dan Hulubalang yang tersebut diatas maka orang Koto Sembahjang Tinggi pun bertambah ramai juga, dalam hal yang demikian maka orang Koto Sembahjang Tinggi memperbuat kampung pula dua buah, satu bernama Koto Tandjoeng Sabar letaknya ditepi sungai Rokan, sebelah kiri mudik, berdekatan sebelah mudik Muara Siasam sekarang. Kedua Kampung Simpang Dua, letaknya sebelah kanan Sungai Rokan antara Sungai Pusu sekarang. Lagi pula lagi dibuat satu kampung bernama Koto Renah letaknya sebelah kiri Sungai Rokan. Maka yang tersebut itu jadi anak kampung Koto Sembahjang Tinggi.

Sahdan maka Tengkoe Radja Rokan dan orang Koto Sembahjang Tinggi pun bertambah ramai dan makmur. Pada ketika itu Tengkoe Radja Rokan mufakat dengan orang besar-besar yaitu segala kampung-kampung Sakai yang tersebut diatas, yang memang dahulu kedapatan oleh ayahnya Soetan Seri Alam dalam Luhak Rokan ini diamuk dan dilanggar, supaya mereka itu ikut perintah dan beraja di Koto Sembahjang Tinggi.

Adapun yang mula-mula diserang, yaitu Kampung Sakai di Batu Bulan, kedua Kampung Sakai di Koto Kinajang, ketiga Kampung Sakai di Parit Batu, keempat Kampung Sakai di Koto Berhala yang tersebut pada permulaan buku ini. Dalam hal yang demikian segala sakai yang tersebut tiada membuat lawan dengan kuat, hanyalah mereka mengikut beraja kepada Tengkoe Radja Rokan di Koto Sembahjang Tinggi, kemudian maka segala Sakai-sakai itu rupanya tiada sengan ikut perintah pada Raja Melayu, maka mereka itupun keluarlah dari kampungnya masing-masing pergi membawa dirinya ketanah seberang, sampai sekarang ada lagi pihak-pihak itu orang menjadi Sakai juga dalam bagian Perak (Malaysia sekarang).

Oleh sebab itu luhak ini tinggal didiami bangsa Melayu saja.

Hatta tiada beberapa lama kemudian daripada itu, maka datanglah satua buah perahu dari laut, nahkhodanya bergelar Pendekar Alam Berkokok; kepala dari perampok laut. Maka setiba pendekar itupun singgahlah di Koto Sembahjang Tinggi, maksudnya hendak mengamuk Koto Sembahjang Tinggi. Sampai disitu maka pendekar itu tiada mau menghadap raja disitu, hanyalah kerjanya mencari jalan perkelahian saja. Apabila malam hari pendekar itu naik ke Koto Sembahjang Tinggi, lalu berkukuk seperti ayam, serta menepuk-nepukkan tangan dan menghimbau lawan hendak berkelahi. Maka pada ketika itu seorang Hulubalangpun tiada dibenarkan raja melawan itu pendekar, hanyalah menanti ketika yang baik langkah yang elok, buat melawan itu pendekar berkelahi, sehingga sampai 7 hari lamanya Tengkoe Radja Rokan mencari langkah itu tiada juga dapat. Sebab itu Tengkoe Radja Rokan menyuruh 7 orang Hulubalang maksud ke Tapung di Koto Siboeaja, ada seorang akan dipanggil, bergelar Datoek Ama Pahlawan, yaitu seorang yang gagah berani, minta tolong melawan Pendekar Alam Berkokok berkelahi di Koto sembahjang Tinggi.

Arkian maka 7 orang Hulubalang itupun teruslah berjalan menuju Koto Sibuaja dengan membawa satu ekor anjing. Sampai mereka itu di Bukit Suligi maka anjing itupun bertemulah dengan seekor anjing dalam hutan itu lalu berkelahi kedua anjing itu pada satu cabang pada Bukit Suligi itu. Oleh sebab itu terdengarlah oleh orang yang 7 tadi, terus didekatinya dimana tempat anjing itu berkelahi. Sampai disitu bertemulah orang yang 7 orang tadi dengan tuan anjing itu yaitu bergelar Datoek Godang Tjintjin (Datuk Godang Cincin). Oleh sebab itu mengeceklah kedua belah pihaknya, dalam keceknya itu tersebutlah bahasa mereka itu suruhan oleh Tengkoe Radja Rokan, disuruh menjemput Datoek Ama Pahlawan akan dibawa ke Koto Sembahjang Tinggi, akan melawan Pendekar Alam Berkokok.

Adapun Datuk Godang Cincin datang itu berdua dengan anaknya yaitu asalnya Kepala Negeri Tanjung pada Sungai Kampar. Maka kata Datuk Godang Cincin, janganlah menjemput Datuk Ama Pahlawan itu biarlah hamba sahaja bersama menghadap Tengkoe Radja Rokan buat melawan Pendekar Alam Berkokok itu, sahut ketujuh utusan itu, kalau datuk mau baiklah. Sebab itulah ditetapkan sekarang itu batas Rokan dengan Kampar yaitu Bukit Kalaran anjing yang tersebut itu.

Maka Datuk Godang Cincin dan ketujuh orang utusan Raja itupun berjalanlah ke Koto Sembahjang Tinggi, sesampai di Koto Sembahjang Tinggi Datuk Godang Cincin pun pergilah menghadap raja ke istana. Pada ketika itu dititahkanlah oleh raja kepada Datuk Godang Cincin bahasa ada seorang Pendekar Alam Berkokok darang dari laut maksudnya hendak berkelahi dengan orang Koto Sembahjang Tinggi pada ketika itu seorangpun tiada yang sanggup buat melawan pendekar itu. Sebab itu kami minta pertolongan pada datuk. Jawab Datuk Godang Cincin, baiklah, boleh patik coba melawannya.

Kemudian daripada itu segala kelakuan pendekar itu menghimbau lawan, diceritakan oleh Tengkoe Radja Rokan.

Sahdan sampai pada waktu malam harinya, maka naiklah pula Pendekar Alam Berkokok kedalam Koto Sembahjang Tinggi, lalu berkokok menghimbau lawan, maka dijawab oleh Datuk Godang Cincin dengan katanya, disini tiada orang berkokok, hanyalah ayam yang pandai berkokok, maka terdengarlah Pendekar Alam Berkokok, iapun kembalilah ke perahunya, lalu tidur sampai pagi harinya. Setelah hari pagi, Pendekar Alam Berkokokpun naiklah pula kedarat dengan membawa sebilah pedang, lalu berkata; siapakah yang jantan malam tadi, turunlah supaya boleh kita berkelahi. Dijawab Datuk Godang Cincin; akulah yang bercincin banyak dan lain orang tiada yang bercincin. Sehabis itu Datuk Godang Cincin pun pergilah menghadap Tengkoe Radja Rookan, mengabarkan bahasa hendak melawan pendekar itu; jawab raja, baiklah.

BAGIAN YANG PERTAMA (Soetan Seri Alam)

BAGIAN YANG PERTAMA (Soetan Seri Alam)

Menyatakan raja yang mula-mula memerintah dalam Luhak Rokan ini, serta dengan rakyat yang bersama dengan raja itu, yaitu bergelar Soetan Seri Alam.

Alkisah maka tersebutlah perkataan perihal dari mulanya perjalanan Soetan Seri Alam akan masuk kedalam Luhak Rokan IV Koto ini.

Maka adalah suatu masa yang tersebut diatas, maka Soetan Seri Alam pun bermohon kepada ayahnya, keluar dari Koto Benio Tinggi beserta dengan kawan-kawan yang 30 kelamin itu dengan menelusuri sungai ialah menghilirkan Sungai Soempoe (Sungai Rokan sekarang) dengan memakai beberapa rakit dan perahu kulit kayu.

Kemudian dalam beberapa hari Soetan Seri Alam berjalan menghilirkan Sungai Soempoe, maka tibalah pada suatu tempat pada Soempoe ini, suatu tempat kejahatan yang amat jahat, sehingga tiada boleh dilalui rakit dan perahu itu, sebab disitu airnya terlalu terjun.

Maka pada ketika itu Soetan Seri Alam serta kawan-kawannya lalu berhenti disana serta membuat pondok dan bangsal pada tepi sungai itu.

Maka pada waktu malam hari, maka segala kawan-kawan Soetan Seri Alam lalu membuat api besar, sebab akan menerangi dan menjaga rajanya itu, maka tiap-tiap malam demikianlah diperbuat oleh kawan-kawan dan pengiringnya itu. Jadi pada waktu malam hari benderanglah cahaya api tiu, sampai pada suatu bukit yang sebelah raja itu bermalam, serta kelihatan segala batu-batu yang pada bukit itu, yaitu Batoe Bandang (Batu Bandang) yang sekarang.

Sahdan kemudian dari pada itu itu tiada berapa lamanya, maka Soetan Seri Alam dengan segala pengiringnya lalu berjalanlah pula menghilirkan Soengai Soempoe buat melihat tempat mana-mana yang baik akan dibuat kampung dan lading. Maka dalam perjalanan Soetan Seri Alam itu, beberapa hari lamanya maka tibalah pada suatu tempat tanah yang lebar dan datar, dan ada pula suatu tempat tanah tinggi dari sekelilingnya itu. Maka Soetan Seri Alam dengan segala pengiringnya berhenti pula disana, yaitu pada tempat Teloek Sembahjang (Teluk Sembahyang) yang sekarang. Dalam hal yang demikian maka Soetan Seri Alam lalu membuat kampung pada tempat tanah yang tertinggi itu serta berladang-ladang. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wataala, mereka itupun mendapat padi lebih dari cukupnya makan. Oleh sebab itu mufakatlah Soetan Seri Alam dengan segala pengiringnya, bahasa hendak membuat kampung dan negeri pada tempat itu. Sehabis putus mufakat Soetan Seri Alam dengan segala pengiringnya, maka teruslah tetap ianya memperbuat kampung dan negeri pada tempat itu. Maka dinamakanlah kampung itu kampung Koto Sembahjang Tinggi. Maka pada waktu didirikanlah oleh Soetan Seri Alam seorang orang besar bergelar Datoek Nan Setia. Letaknya kampung itu ialah sebelah mudik Sungai Pusu sekarang.

Sahdan dalam masa Soetan Seri Alam duduk berkampung dan berladang di Koto Sembahjang Tinggi maka orang-orangpun banyaklah yang dating dari lain-lain negeri serta berdiam juga di Koto Sembahjang Tinggi, diperintahkan oleh Soetan Seri Alam dengan makanan yang cukup, buat keadaan pada masa itu. Dalam hal yang demikian itu, maka Soetan Seri Alam pun telah mengadakan sorang putra laki-laki. Maka lama kelamaan Soetan Seri Alam memerintah di Koto Sembahjang Tinggi, maka anaknya itupun besarlah. Sepanjang kabarnya itu telah berumur 25 tahun. Maka Soetan Seri Alam pun terus mangkatlah meninggalkan dunia. Adapun sepanjang kabarnya Soetan Seri Alam memerintah di Koto Sembahjang Tinggi adalah kira-kira 41 tahun, maka iapun terus mangkat. Demikianlah halnya pada zaman raja yang mula-mula di Luhak Rokan yaitu di Koto Sembahjang Tinggi.

BAGIAN YANG KEDUA: Tengkoe Radja Rokan

Ramalan Shio Anda di Tahun 2011 (Lengkap)

2011 akan jadi tahun kelinci emas. Tahun kelinci akan membawa banyak energi positif untuk Anda, setelah sebelumnya di tahun macan (2010), banyak kisruh atau permasalahan yang datang. Hampir semua aspek kehidupan akan berkembang di tahun kelinci. 2011 juga akan menjadi tahun yang menyenangkan dan cukup damai.

Berikut ramalah untuk setiap shio di 2011, seperti dilansir moonslipper:

Tikus

Lahir pada tahun: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Berakhirnya tahun macan membuat mereka yang bershio tikus lega. Setelah ada banyak masalah di 2010, mereka ingin melewati hari-hari dengan damai. 2011 pun jadi tahun yang cocok untuk tikus karena tahun itu akan berjalan lambat dan datar saja. Namun dampaknya, pemilik shio tikus harus sabar dengan lambatnya perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan mereka.

April, Oktober dan November jadi bulan yang baik untuk Anda. Mereka yang tengah pacaran, pernikahan atau pertunangan bisa terjadi di tiga bulan tersebut. Juli, Agustus dan Desember dan Januari juga akan jadi bulan yang spesial.

Untuk Anda yang bershio tikus, di 2011 inilah tahun untuk mengembangkan pribadi Anda. Kembangkan hobi, kehalian atau apapun yang Anda miliki sehingga nantinya membawa kebahagiaan. Anda yang suka menulis misalnya, 2011 waktu yang tepat karena kreativitas akan bermunculan.

Dalam urusan kesehatan, setelah beberapa kali sakit pada 2010, Anda akan lebih fit di 2011. Anda akan merasa lebih sehat dan menjaga kesehatan dengan lebih baik.

Kerbau

Lahir pada tahun: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Tahun kelinci akan jadi tahun yang penuh semangat untuk pemilik shio kerbau. Untuk mereka yang berharap ada perubahan dalam hal karir, di tahun inilah itu terjadi. Pada Februari, Maret dan September akan ada penawaran dan perkembangan baru yang membuat Anda tertarik.

Sedangkan asmara Anda, hari-hari spesial akan didapatkan. Dalam suatu kesempatan, mereka yang bershio kerbau, akan berada di suatu tempat dan waktu yang tepat bertemu dengan orang yang istimewa untuk Anda. Untuk yang sudah memiliki pacar, 2011 ini hubungan akan semakin kuat dan berkembang. Juni, Juli dan Oktober jadi bulan yang bagus untuk memulai atau malah menghangatkan percintaan Anda.

Kesehatan Anda di 2011 harus tetap dijaga. Jika ingin berdiet, pastikan diet tersebut adalah diet yang sehat, bukan membahayakan tubuh. Di tahun kelinci ini juga waktu yang pas untuk pemilik shio kerbau mulai berolahraga dan lebih banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Istirahat yang cukup juga hal penting yang tidak boleh dilupakan.

Macan

Lahir pada tahun: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Tahun 2011 kembali menjadi tahun yang menyenangkan untuk macan, setelah sebelumnya 2010 dilalui dengan hal-hal menggembirakan. Keputusan untuk menikah, atau membawa hubungan ke tahap yang lebih serius akan diambil oleh mereka yang bershio macan di tahun kelinci ini. Sedangkan Anda yang single, ada banyak kesempatan untuk memiliki kekasih di Juni sampai September.

Keuangan pemilik shio macan, sama membahagiakannya dengan urusan asmara. Ada peningkatan pendapatan, entah itu dari kenaikan gaji atau bonus yang tiba-tiba diberikan pada Anda. Dengan perencanaan keuangan yang tepat, Anda bisa menikmati peningkatan pendapatan ini.

2011 jadi waktu yang tepat untuk Anda berlibur ke tempat liburan impian. Liburan ini bisa dilakukan di Agustus dan September.

Kelinci

Lahir pada tahun: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

2011 adalah tahunnya kelinci. Mereka yang bershio kelinci akan menyukai tahun ini apalagi akan ada peningkatan dalam karir. Kemampuan Anda berbaur dengan orang lain membuahkan promosi. Jika Anda ingin pindah kerja, ini juga tahun yang tepat. Maret-Mei dan Oktober-November adalah bulan yang penting untuk perkembangan karir Anda.

Keuangan pemilik shio kelinci akan sangat bagus di 2011. Pendapatan akan meningkat dan rezeki lain pun datang. Anda akan mendapatkan kenaikan gaji, menerima hadiah dan bisa memiliki pendapatan tambahan dari hobi atau usaha yang dirintis.

Untuk kehidupan sosial, Agustus, September dan Desember akan jadi bulan yang sibuk. Mereka yang single, akan menemukan pasangan pada 2011 ini. Malah hubungan asmara yang baru terjalin itu bisa berkembang dengan cepat. Sedangkan Anda yang sudah punya pasangan, hubungan tersebut akan semakin serius.

Stres dan banyak kekhawatiran akan mengganggu kesehatan Anda di tahun kelinci ini. Penting sekali Anda menjaga pola tidur, banyak istirahat dan tetap rileks.

Naga

Lahir pada tahun: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000.

Tahun kelinci akan jadi tahun yang aman dan seimbang untuk pemilik shio naga. Banyak di antara Anda yang bershio Naga, mengalami perubahan dalam urusan pekerjaan.

Sedangkan dalam urusan asmara, ada kesempatan untuk bertemu orang-orang baru. Hal tersebut akan terjadi di bulan April, Juni, September dan Desember.

Kondisi keuangan akan mengalami peningkatan, namun harus tetap giat mengumpulkan pundi-pundi uang Anda. Secara keseluruhan, tahun ini akan jadi tahun yang menyenangkan untuk Naga.

Ular

Lahir pada tahun: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001.

Pada 2011, mereka yang bershio ular akan memastikan mengerjakan apa yang disukai, melakukan sesuatu yang membuat mereka bisa menyalurkan kreativitas dan bakat yang dimiliki. Di Februari, Maret dan Oktober, ada kesempatan untuk meningkatkan karir Anda.

Keuangan Anda akan lebih cerai di 2011 ini ketimbang tahun lalu. Dengan perencanaan dan menabung, tahun ini akan jadi tahun yang tidak mengecewakan.

Percintaan dan pertemanan akan sangat menyenangkan untuk pemilik shio ular di tahun kelinci. Namun sedikit peringatan, kemungkinan akan ada orang yang mau menjatuhkan Anda dengan gosip atau hal-hal lainnya.

Kuda

Lahir pada tahun: 1918, 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990 dan 2002.

Ada banyak kesempatan untuk shio kuda pada karirnya di tahun 2011. Anda harus melihat dengan jeli dan bergerak cepat ketika kesempatan itu datang. April, Mei, Oktober dan November merupakan bulan yang akan mendorong Anda untuk meningkatkan karir atau mendapatkan pekerjaan baru.

Kesehatan akan menjadi hal yang dipikirkan shio kuda pada tahun kelinci. Jadi, 2011 merupakan tahun yang tepat untuk mengatur ulang rutinitas fitnes dan diet.

Jika Anda baru menjalankan hubungan baru, maka cobalah untuk rileks dan biarkan hubungan berkembang dengan perlahan. Sedangkan bagi shio kuda yang masih single, bulan Maret, September dan Oktober merupakan bulan yang tepat untuk mencari seseorang yang spesial.

Kambing

Lahir pada tahun: 1918, 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1991 dan 2002.

Tahun 2011 menjadi tahun yang baik bagi shio kambing untuk mencari kerja atau perubahan karir. Gunakan koneksi dan pasang kuping baik-baik untuk mendengarkan kemungkinan yang ada. Maret, April dan September merupakan bulan yang baik untuk kemajuan kerja atau perubahan yang positif.

Bagi Anda yang masih single, maka tahun 2011 akan menjadi tahun yang baik dan menegangkan untuk urusan asmara. Akan ada kesempatan untuk menjalin hubungan di bulan Februari, Agustus dan September. Sedangkan bagi yang sudah berpasangan, pada tahun 2011 akan terpikirkan untuk lebih serius lagi dalam berhubungan.

Shio kambing akan menghadapi tahun yang berat pada 2011 sehingga kemungkinan menurunnya vitalitas cukup besar. Oleh karena itu menjaga kesehatan merupakan hal yang penting pada tahun 2011.

Monyet

Lahir pada tahun: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 dan 2004.

Bagi Anda yang bershio monyet dan bekerja di bidang kreatif seperti seni tulis, 2011 akan menjadi tahun yang inspirasional dan karyanya akan sangat dihargai. Tahun kelinci juga akan menawarkan kesempatan promosi dan menjadi lebih aktif serta waspada. Bagi Anda yang mencari kerja, perhatikan pada detail saat mengirim CV. Bulan Februari, September dan November akan menjadi bulan yang baik untuk karirnya.

Jika Anda masih single, akan ada kesempatan mendapatkan seseorang yang spesial melalui outing kantor atau dengan teman. Kunjungilah pameran-pameran seni dan museum untuk meningkatkan kesempatan Anda.

Ayam

Lahir pada tahun: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 dan 2005.

Bagi pemilik shio ayam, Anda harus bisa lebih bekerjasama dengan rekan kerja di tahun 2011 dan meningkatkan kemampuan membangun jaringan. Hal ini akan terjadi pada bulan Maret, April, November dan Desember saat proyek tak terduga datang. Semua hal yang Anda kerjakan pada tahun 2011 akan diberbuah pada tahun 2012. Anda juga harus memikirkan kesempatan
untuk mengambil studi atau mengambil training karena akan berjalan lancar dan akan membuahkan hasil pada 2012.

Hati-hati terhadap hubungan asmara Anda karena tahun 2011 bisa terjadi pertengkaran hebat atau bahkan menjadi akhir dari hubungan Anda. Jaga amarah Anda dan berhati-hatilah dalam memilih kata-kata.

Anjing

Lahir pada tahun: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 dan 2006.

Pada tahun 2011, pemilik shio anjing akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan jenjang sebuah hubungan. Bagi mereka yang single, Anda akan menemukan seseorang yang spesial pada tahun 2011. Setiap kesempatan berkemungkinan untuk bertemu pujaan hati. April, Juni, Agustus dan Desember menjadi bulan-bulan sibuk untuk kehidupan sosial Anda.

Tanpa diduga-duga, kesempatan untuk memperluas pekerjaan atau mendapatkan kesempatan promosi akan hadir di tahun 2011. Tingkatkanlah kepercayaan diri dan menghargai diri sendiri dan dapatkan rasa hormat dari rekan kerja. Bulan yang menjadi favorit untuk bekerja pada tahun 2011 adalah bukan Maret, September hingga November.

Babi

Lahir pada tahun: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 dan 2007.

Pada tahun 2011, pemilik shio babi akan bekerja keras dan akan membuahkan hasil. Jika Anda ingin mencari pekerjaan baru atau mengharapkan promosi, bersabarlah karena hanya ada sedikit kesempatan di tahun depan. Namun jika Anda bisa bergerak cepat. Pada bulan Maret, April dan September perkembangan pekerjaan akan terjadi, namun Anda tetap harus waspada di sepanjang tahun jikalau kesempatan tersebut datang bukan di ketiga bulan tadi.

Bagi pemilik shio babi yang masih single, Anda bisa menemukan pasangan di tahun 2011. Manfaatkan teman Anda untuk membantu mencari pasangan atau hadirlah di setiap pertemuan keluarga karena bisa menjadi kesempatan Anda bertemu si dia.[via ruanghati]

Sumber: http://uniqpost.com

Diskes dan Polres Rohul Kerjasama Selidiki Penyebab Keracunan Massal

Kamis, 20 Januari 2011 16:27

Kasus keracunan massal terus diselidiki. Untuk mengungkap penyebabnya, Dinas Kesehatan dan Polres Rohul terus bekerjasama.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN– Pasca keracunan massal 131 warga Dusun Sempurna Alam, Desa Serombo Indah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, setelah menyantap nasi bungkus saat acara sosialisasi seorang pasangan calon bupati Rohul, polisi lakukan lakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan (Diskes) Rohul untuk ungkap kasus keracunan tersebut.

“Kita tetap lakukan kerjasama dengan Diskes Rohul, sehingga kasus keracunan kali ini bisa terungkap. Semua sample yang perlu diuji sudah kami kirimkan ke Laboratorium Daerah (Labda) dan BPOM Pekanbaru,” jelas Kapolres Rohul, AKBP drs Adang Suherman, melalui Kasat Reskrim Polres Rohul, AKP Antoni Lumban Gaol SH, kepada riauterkini di Pasirpangaraian, Kamis (20/1/11).

Dikatakan Kasat Reskrim, koordinasi dilakukan untuk mencegah tidak terulang pengungkapan kasus yang gagal seperti kasus keracunan sate di Pasar Muara Rumbai, Kecamatan Rambah Hilir pada Sabtu 18 September 2010 lalu.

“Pengungkapan kasus keracunan sate gagal disebabkan, jarak dan waktu pengambilan sample serta penyerahan ke Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terlambat, dan sudah melebihi waktu maksimal, sehingga kasus itu tidak terungkap,” ungkap Antoni.

Namun untuk kasus keracunan massal ini, pihaknya optimis bisa mengungkapya, sebab sample sudah dikirimkan ke Labda dan BPOM Pekanbaru tepat waktu, tidak melebihi waktu minimal 24 jam.

Kata dia, polisi belum melihat ada unsur kesengajaan dalam kasus ini, namun akan titik terang setelah hasil pemeriksaan laboratorium dikirimakan. Sejauh ini, polisi sudah banyak memintai keterangan saksi, baik pengusaha katering, pihak pelaksana. Namun secara spesipik, bukan seorang atau kelompok yang diperiksa, tapi semua orang yang mengetahui, ikut merasakan (korban.red), dan orang yang menyediakan makanan, juga akan dimintai keterangannya.

“Sudah banyak saksi yang kita minta keterangannya, namun saya tidak mengetahui berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa. Kedepannya, akan lebih banyak lagi saksi yang dimintai keterangannya,” ujarnya.

Menurutnya, kasus keracunan massal seperti ini, penanganannya tidak bisa semena-mena dan sembarangan, penanganan kasus ini beda dengan kasus lainnya, sebab berkaitan dengan makanan, sehingga ada tolok ukur dalam penanganannya.

Lanjutnya, polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit jika hasil laboratorium sudah keluar. Setelah ada uraian, polisi akan lakukan koordinasi dengan ahli gizi, pihak kesehataan masyarakat, serta pakar pangan, tentang kelayakan makanan yang bisa dikonsumsi manusia. Sehingga bisa diketahui, apakah penyedia makanan memang mengetahui atau tidak, sehingga perlu dilakukan pendalaman kasus.

“Untuk pemeriksaan terhadap penyedia makanan sifatnya normatif. Alasan ia kepada kita hanya sebagai pengusaha Katering,” kata Antoni, seperti dituturkan Solihin, penyedia makanan, kepada pihak polisi. ***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com

KPA Rohul Bantu Buku untuk Napi LP Pasirpangaraian

Senin, 17 Januari 2011 20:21


Napi Lembaga Pemasyarakatan Pasirpangaraian kini memiliki sumber ilmu berupa buku bacaan bermutu. Kondisi positif terwujud menyusul bantuan buku dari Kantor Perpusataan dan Arsip (KPA) ROhul.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Upaya meningkatkan ilmu pengetahuan untuk penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Pasirpangaraian, Kantor Perpustakaan dan Arsip (KPA) Haji Mahidin Said, Kabupaten Rokan Hulu, pinjamkan ratusan buku ke lembaga tersebut.

“Tahap awal, pegawai Lapas dahulu yang menjadi anggota perpustakaan ini, sebab masih tahap penjajakan kerjasama,” terang KPA Rohul, H. Yulisman.SS.MM, saat penyerahan 50 eksemplar buku untuk Lapas, kepada Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Klas II B Pasirpangaraian, Irman Jaya, didampingi Kausubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Sariani, dihalaman Kantor KPA Rohul, Senin(17/1/11).

Jelas Yulisman, KPA Haji Mahidin Said, baru kali pertama ini bekerjasama dengan Lapas Pasirpangaraian, untuk sementara pegawai Lapas yang boleh meminjam langsung ke perpustakaan, maksimal 50 buah buku per pegawaiuntuk jangka waktu pinjaman dua pekan sampai sebulan.

“Secara kontiniu, seluruh penghuni Lapas akan kita daftar sebagai anggota tetap perpusatakaan, sehingga mereka bisa meminjam buku sesuai keinginan ke perpusatakaan ini, namun petugas Lapas yang akan mengambil bukunya kemari, sesuai permintaan penghuni,” ujarnya.

Tambah Yulisman, buku yang sudah dipinjam, selama dua pekan hingga sebulan akan ditarik dan ditukar dengan judul buku lainnya. Tujuannya untuk mencegah kebosanan penghuni Lapas.

Kepala Lapas Klas II B Pasirpangaraian, Tommy Kahar B.Ip,SH,MH, melalui Kepala KPLP, Irman Jaya, mengatakan, ide timbul karena masih minimnya ilmu pengetahuan penghuni selama ini, diharapkan dengan adanya kerjasama seperti ini penghuni memiliki bekal ilmu pengetahuan setelah bebas dari tahanan.

“Sebelumnya kita yang mengusulkan ini ke pihak perpustakaan, ternyata mereka meresponnya. Untuk kita sangat berterimaksih, sebab sudah ikut membantu pelaksanaan program Lapas, yang sudah kita rancang sebelumnya,” kata Irman Jaya.

Diakui Irman, bantuan pinjaman buku ini, akan ditukar setiap bulannya, pihak Lapas sendiri akan memprioritaskan buku-buku agama, tujuannya agar para penghuni lebih banyak belajar agama selama menjalani hukumannya.***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com